Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Simona Veberová, IČ: 71940600, se sídlem Olešná 173, okres Beroun, PSČ 267 64, jakožto provozovatel internetového e-shopu www.svatebni-fantazie.cz (dále jen „Správce“), tímto informuje kupující nebo jiné dotčené osoby (dále jen souhrnně „klient“) o zpracování jejich osobních údajů, k němuž bude docházet Správcem v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tj. nařízení GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Správce osobních údajů:
 • Simona Veberová
 • IČ: 71940600
 • se sídlem Olešná 173, okres Beroun, PSČ 267 64
 • E-mail: svatebni-fantazie@email.cz
 • : +420 607 831 977
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Kupní smlouva, uzavřená mezi klientem a Správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

(dále jen „Smlouva“)

 

 • Účel zpracování osobních údajů:
 1. a) plnění smluvních ujednání, realizace činností a poskytování služeb (zejména vyřizování objednávek, doručení zboží, reklamační a archivační účely), včetně případného vymáhání nároků z příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy, a to vše na základě Smlouvy uzavřené mezi Správcem a klientem;
 2. b) plnění právních povinností, které se na Správce vztahují dle právních předpisů.

Rozsah zpracování osobních údajů:

jméno a příjmení, adresa bydliště, kontaktní údaje (emailová adresa a telefonní číslo) klienta

 

Příjemci osobních údajů:

 1. a) orgány veřejné moci,
 2. b) provozovatel hostingu a správy internetových stránek,
 3. c) přepravní společnosti a poskytovatelé služeb spojených s dopravou a uložením zboží (zejména Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Zásilkovna.s.r.o.),
 4. d) právní, účetní, daňoví a jiní odborní poradci Správce.

 

Doba zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu trvání Smlouvy. Pro účely případného vymáhání nároků z příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy bude Správce zpracovávat osobní údaje klienta po dobu 10 let po zániku závazku z příslušné Smlouvy v souladu se zákonnou délkou promlčecích lhůt stanovených v příslušných právních předpisech, zejména v občanském zákoníku.

 

Po skončení Smlouvy a splnění všech práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících bude s osobními údaji klienta naloženo dle platné právní úpravy, upravující ochranu osobních údajů, zejména v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

 

Způsob a zásady zpracování osobních údajů klienta je následující:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta manuálně nebo automatizovaně. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích.

 

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými právními předpisy.

 

Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit níže uvedená práva, a to:

- elektronicky na emailovou adresu, uvedenou výše v této informaci;

- telefonicky na tel. čísle, uvedeném výše v této informaci;

- písemně na adresu sídla Správce, uvedenou výše v této informaci.

 

 • Práva klienta:
 • Právo na přístup k osobním údajům, znamená, že klient má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu osobních údajů, dle kterého má klient právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na žádost klienta nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient dále právo kdykoli doplnit.

 

 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Právo na omezení osobních údajů, dle kterého má klient právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu dle shora uvedených kontaktů pro spojení klienta se Správcem, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt
Svatební fantazie
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz